,  
  ÜRÜNLERİMİZ
Makine Daireli Sistemler
Makina Dairesiz Sistemler
Hidrolik Sistemler
Engelli Taşıma Sistemleri
Platform Sistemleri
  KOMPONENT
JavaScript Menu Powered by Milonic
  BİZDEN HABERLER
- Web sitemiz yeni tasarımıyla hizmetinizdedir....

Anasayfa >ÜRÜNLERİMİZ >MAKİNA DAİRELİ SİSTEMLER >
 

Elektrikli asansörler

Bu tip asansörler, tahrik motorunun kumanda panosundan aldığı komut vasıtasıyla harekete geçip, kabini istenilen yönde hareket ettirmesi yoluyla çalışırlar. Kabin, karşı ağırlıkla müşterek çalışır. Aralarındaki çelik halatın tahrik kasnağı ile sürtünmesinden kaynaklanan bir hareket vasıtasıyla yukarı aşağı hareket ederler. Kabin ve karşı ağırlık birbirleri ile yaklaşık eşit ağırlıktadırlar. Bu sebeple enerjiden tasarruf edilmiş olmaktadır. Bu tür tahrik makinelerine sürtünme tahrikli asansörler denir. Ayrıca halat veya zincirin tahrik kasnağı üzerine sarılması ile çalışan asansörler de mevcuttur. Bu şekilde çalışan asansörlere de tamburlu asansörler denir.

 

Asansör makinesi

Asansör makinesi genellikle elektrik motorlu ve tahrik kasnaklıdır. Redüktörlü ve redüktörsüz olmak üzere iki çeşidi vardır. Sonsuz vida mekanizmasının sessiz çalışması, küçük hacimde büyük çevrim oranı sağlaması ve veriminin düşük olması sebebiyle frenlemeye yardımcı olması yönünden asansörde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tek devirli asenkron motorlar hızı az olan asansörlerde kullanılır. 0,75 m/s den fazla hızlı asansörlerde, özellikle duruş sırasındaki negatif ivmeli hareketin verdiği rahatsızlığı azaltmak için, kutup sayısı değişebilen çift devirli motor uygulanır.

Asansörlerde redüktör olarak, yaygın olan sonsuz vida mekanizmasının dışında planet mekanizmaları da kullanılmaktadır. Redüktörsüz asansörlerde tahrik kasnağı doğrudan doğruya güçlü doğru akım elektrik motorunun miline  kama ile bağlıdır. 

 

Karşı ağırlık

 Kabin ağırlığını ve tam yükün de yarısını karşılayacak ağırlıkta, kabine karşı yük olarak tasarlanmıştır. Kolay taşınabilmesi ve miktar ayarı yapılabilmesi bakımından, birbiriyle bağlanabilecek dökme demir parçalar halinde yapılır. Karşı ağırlık çelik bir çerçeve yardımcı ağırlıklar ve çelik çerçeveye tutturulmuş yönlendirme elemanlarından oluşmaktadır. Yardımcı ağırlıklar genellikle dökme demirden, çelik levhalardan veya içi kumla doldurulmuş plastik karkaslardan imal edilir.

 

Askı elemanı

Asansörlerde genellikle yük taşıyıcı elemanlar çelik tel halatlardır. TS 1918/7 veya DIN 3058 Seale tipi halatlar asansörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.  İnsan taşıyan asansörlerde en az iki halat kullanılmalı ve halat çapı 8 mm’den az olmamalıdır . Çelik tel halatlar, zamanla eskimekle beraber, ani olarak kopmaya karşı güvenli elemanlardır. Periyodik muayenelerde kullanılamayacak duruma gelip gelmedikleri testler sonucu anlaşılır.  İşletme ömürleri şartlara göre değişiklik göstererek, 5 – 15 yıl arasında değişir.

 

Hız regülatörü

Hız regülatörü, asansör iniş hızı nominal değerini %25 kadar aştığı taktirde, paraşüt tertibatını harekete geçirerek paraşüt frenini etkiler ve motor elektriğini keser. Asansör boşluğunun üst tarafında, makine dairesinde bulunur. Regülatör halatı kabinin hareketini, regülatör kasnağına iletir. Aşırı hız halinde sıkıştırılan bu halat paraşüt mekanizmasını harekete geçirir. Hız regülatörleri genellikle “hız sınırlayıcı” olarak görev yaparlar.

 

Son kat şalteri

Son kat  şalteri kabinin en alt ve en üst durumlarını sınırlar. Kabine tespit edilirler veya makine dairesi zeminine yerleştirilirler ve kabin tarafından çalıştırılırlar. Birinci hal genellikle yüksek hızlı asansörlerde, ikinci hal ise düşük hızlı asansörlerde kullanılır.

 

Paraşüt tertibatı

Halat kopması veya iniş hızının aşırı derecede artması halinde, asansörü kılavuz raylar üzerinde frenleyerek durdurur. Kabinin üst veya alt kirişlerine yerleştirilir. Elektrikli, hidrolik veya pnömatik sistemler güvenli olmadıklarından mekanik olarak çalıştırılırlar. Kabinin aşağı yönde hareketi sırasında normal hızının 1,4 katını aşması, halatların kopması veya halatlardan birinin fazla uzaması halinde, kabin paraşüt tertibatı vasıtasıyla kılavuz raylara tespit edilir. Bu tertibat kabinin altına veya üstüne yerleştirilir.Paraşüt tertibatının kabin hızına bağlı olarak kullanılan başlıca iki türü vardır:

a)  Ani olarak etki eden paraşüt tertibatı: 1m/s ’lik kabin hızlarına kadar kullanılır. 

           b)  Kademeli olarak etki eden paraşüt tertibatı: 1m/s ’den büyük kabin hızlarında kullanılır.
Tasarım ARETA Yazılım AKILX
0.00402 sn.